Клинкерни облицовки

Технологията за производство на клинкер се е появила много отдавна. Още древните римляни владеели тайните на формоване и изпичане на глината, до получаване на материал с изключителна здравина. Като специален строителен материал клинкерът започва да се произвежда в Холандия в началото на 19-ти век и първоначално е бил използван само за павиране на пътеки и тротоари. Заради забележителната дълговечност на материала много стари улици в европейски градове са запазили добрия вид на клинкерните си настилки след повече от 150 години експлоатация и изглеждат така, сякаш са току-що облицовани.
Клинкерните плочи са екологично чист материал, получен от подбрани глини с добро качество по пътя на екструзията, а понякога и чрез пресоване. Суровинната смес се изпича при температура около 1250°C, до започване на процес на остъкляване. Методът на екструдиране позволява получаване не само на облицовъчни плочки с проста и сложна геометрична форма, но и на различни облицовъчни елементи за цокли, стъпала и ъгли. Това дава възможност на специалистите да реализират различни архитектурни решения, с плавно свързване на вертикални и хоризонтални плоскости. В случай на облицовка на ъгли и други криволинейни повърхности, не се налага и самоделно изрязване на части от плочи, което не е съвсем безопасно, а води и до загуба на материал. По здравина този продукт превъзхожда повечето видове естествен камък и е сред най-устойчивите материали към широк спектър от външни въздействия като механични, температурни, химични и биологически.
Клинкерните плочи биват два основни вида - емайлирани и неемайлирани. При производството на обикновения (неемайлиран) клинкер се използват само природни компоненти, без химически добавки и оцветители. Благодарение на това, той е абсолютно неподатлив на въздействието на светлината и запазва интензивността на цвета си. При емайлирания клинкер, по време на формоване на плочата, се нанася глазура в един или два слоя, като общата й дебелина по правило не превишава 2мм. При последващото изпичане става трайно свързване на покритието с керамичната основа. В резултат от това се получават плочи, притежаващи всички характерни за клинкера свойства, но едновременно с това, отличаващи се с големи декоративни възможности. Глазираните клинкерни плочи могат не само да се обагрят във всеки възможен цвят, но и да се украсят с оригинален рисунък или релеф.
По своите експлоатационни характеристики емайлираният и неемайлираният клинкер не се различават. В практиката обикновено клинкерът с глазура се използва за вътрешни облицовки, а този без глазура - за външни настилки.
Тримерните и плоските облицовъчни елементи от клинкер се използват за външни настилки на тераси, пътеки, алеи, тротоари, детски площадки, места около басейни и т.н., когато се цели продължително запазване на добри експлоатационни свойства и естетичен вид в условия на интензивно натоварване от разнородни външни въздействия.

„Петро Вам” ЕООД предлага висококачествен клинкер, производство на фабрикaтa ABC Keramik. Предлагат се различни размери и цветове.

Вижте каталога тук.


Екипът на „Петро Вам” ЕООД е на разположение за допълнителна информация, изготвяне на проект и монтаж:
Тел.: 02 858 19 77, 0889 86 51 14, petrovam.ivanova@gmail.com