За сандвич панели


Поради специфичните изисквания при монтаж на сандвич панели Петро Вам предлага оптималното решение- самонарезен, поцинкован винт. При покривните ситеми се налага изполването на допълнителна трапецовидна планка, за да се предпазят панелите от деформация при закрепване. Другото предимство на този винт е стоманената шайба с гумена вложка и микропорестата гума за предотвратяване проникването на вода в отвора.

За сандвич панели