АМF


AMF - Германия - растерни тавани, с разнообразни повърхности - импрегниран вермакулит, гипс, дървесни частици, акустични плочи, плочи, обработени с хигиенно покритие, и много други.

Формат на паната 600/600мм и 600/1200мм и дебелина на паната 13мм, 15,, и 19мм

Системите на окачване са:
- С - видима конструкция с варианти прав и падащ борд на паното.
- F - коридорна система на окачване
- А - демонтируема и недемонтируема


Екипът на „Петро Вам” ЕООД е на разположение за допълнителна информация, изготвяне на проект и монтаж:
Тел.: 02 858 19 77, 0889 86 51 14, petrovam.ivanova@gmail.com

АМFАМFАМFАМFАМF