Профили


Профилите за гипсокартон намират приложение при изграждането на преградни стени и предстенни обшивки, както и на отвори за врати в преградни стени. Те са необходимият посредник, който ще Ви улесни в създаването на интериор по Ваш вкус.

Екипът на „Петро Вам” ЕООД е на разположение за допълнителна информация, изготвяне на проект и монтаж:
Тел.: 02 858 19 77, 0889 86 51 14, petrovam.ivanova@gmail.com

 

Наименование

  UD 30/30/30

 

 CD 27/60/27

 

 

 CD 27/60/27-hard

 

 UW 40/50/40

 

 UW 40/75/40

 

 

 UW 40/100/40

 

 CW 50/50/50

 

 CW 50/75/50

 

 

 CW 50/100/50

 

 

 CD 18/45/15

 

 

 UD 20/20/30