Austrotherm


Експандираният пенополистирол (EPS) е изкуствен полимер със затворена структура на решетка от пълни с въздух сферични частици. Той е микропорест изкуствен органичен материал, 95% от обема на който е въздух, затворен в сфери от решетката на полимера (приблизително 5109 в 1 м³). EPS, познат също така като стиропор (Styropor е запазена марка на BASF и обозначава името на суровината от който се произвежда EPS), е един доказал се във времето топлоизолационен материал, без който вече съвременното строителство е немислимо. Благодарение на своите много добри топлоизолационни качества при добра здравина, минимална деформируемост, ограничена паропропускливост и огнеустойчивост (клас В1), белите топлоизолационни плочи са се доказали и за последните 40 години са си извоювали твърдо и неоспоримо място в модерното строителството.
Предлаганите продукти са оформени като плочи с различни размери – до 100 см на ширина и 250 см на дължина, при дебелини от 1 см до 60 см. Възможно е каширането с водонепропускливи и адхезивни материали. Най-разпространената употреба на EPS е като лепена външна фасадна изолация. Използва се и при вентилируеми окачени фасади, като среден слой в двойни стени, за прави, обърнати и скатни (наклонени) покриви, под сутеренни плочи и др.

Области на приложение:

  • топлинно изолиране без особено натоварване на натиск: подпокривна изолация, изолиране на междустенни разстояния, вътрешно изолиране зад защитни облицовки
  • топлинно изолиране на места подложени на натоварване на натиск (под замазки, под плосък и скатен (наклонен) покрив, под подово отопление, хладилни помещения)
  • топлинно изолиране на места подложени на извънредно високо натоварване на натиск (озеленени и отворени за движение покриви, под мазилки, под скатен (наклонен) покрив)
  • фасадна топлоизолация в интегрираната система за топлоизолация.

Технически характеристики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип

 

EPS 60

EPS 70

EPS 150

EPS 200

EPS 250

EPS 100

EPS 120

Декларирана
стойност на
топлопроводимост

[W/mK]

0,044

0,040

0,036

0,035

0,035

0,038

0,036

Топлинно
съпротивление
при 5 см

[m2K/W]

1,14

1,25

1,39

1,43

1,43

1,32

1,39

Напрежение на
натиск
при 10 %
деформация

[kP]

60

73

150

201

258

108

120

Якост на огъване

[kP]

138

169

306

362

375

235

285

Якост на опън,
перпендикулярно
на повърхността

[kP]

-

225

253

Стабилност на
размерите при
кратко въздействие
до

[°C]

95

95

Стабилност на
размерите при
продължително
въздействие
при 5000 N/m2 до

[°C]

80÷82

80÷82

80÷85

80÷85

80÷85

80÷82

80÷85

Стабилност на
размерите при
продължително
въздействие при
20000 N/m2 до

[°C]

75÷80

75÷80

80÷85

80÷85

80÷85

75÷80

80÷85

Водопоглъщане
при кратковременно
потапяне

[ %]
от
обема

-

≤ 0,5

Водопоглъщане
при продължително
потапяне

[ %]
от
обема

0,95

1,20

1,00

0,75

1,60

0,60

0,72

Коефициент на
дифузно
съпротивление
на водна пара

 

20÷40

20÷50

40÷100

40÷100

40÷100

< 60

30÷70

Якост на срязване

[N/mm2]

-

≥ 0,02

Модул на еластичност

[N/mm2]

3,0

4,0

6,0

7,5

8,8

4,0

5,0

Коефициент
на линейно
топлинно
разширение

[mm/mK]

0.06

0.06

Клас на горимост

 

Евроклас Е (според EN 13501-1) или трудно горим В1 и не капещ Tr1